Chúng tôi nhận sản xuất, sửa đổi, bọc lại ghế salon, xe hơi các loại tăng bạt xe hơi nệm gia đình, phòng karaoke, nhà hàng, khách sạn..., có đủ loại vải, bố, coton, simili ngoại nhập,vận chuyển miễn phí.

Bọc ghế ô tô

Nhận hợp đồng cơ quan đơn vị cá nhân.trong và ngọai thành